MIỀN BẮC

MB01: HÀ NỘI - TRÀNG AN - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Giá tour : 5,900,000 VND
Độ dài tour : 3 Ngày 2 đêm

MB02: HÀ NỘI – TRÀNG AN – ĐẢO KONG - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – KDL YÊN TỬ

Giá tour : 10,900,000 VND
Độ dài tour : 4 Ngày 3 đêm

MB03: HÀ NỘI - TRÀNG AN - ĐẢO KONG - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - KDL YÊN TỬ - CHÙA HƯƠNG

Giá tour : 7,150,000 VND
Độ dài tour : 6 Ngày 5 đêm

MB04 : HÀ NỘI - TRÀNG AN - ĐẢO KONG - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – KDL YÊN TỬ - SAPA

Giá tour : 8,250,000 VND
Độ dài tour : 6 Ngày 5 đêm

MB05: HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – KDL YÊN TỬ

Giá tour : 4,950,000 VND
Độ dài tour : 2 Ngày 1 đêm

MB06: HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA

Giá tour : 10,990,000 VND
Độ dài tour : 4 Ngày 3 đêm

MÙA TAM GIÁC MẠCH 02 : HÀ GIANG - MÈO VẠT - CÔNG VIÊN ĐỒNG VĂN

Giá tour : 4,800,000 VND
Độ dài tour : 2 Ngày 2 đêm
HỖ TRỢ

0242 242 0777 0242 242 0777

0242 242 0777