CAMBODIA

SIÊM RIỆP - PHNOM PÊNH

Giá tour : 4,500,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm

KORONG - SHIHANOUK VILLE - POKOR

Giá tour : 5,790,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm

HCM/SHIHANOUOK - POKOR - ĐẢO KORONG

Giá tour : 3,950,000 VND
Độ dài tour : 4 Ngày 3 đêm

HCM/SIEMRIEP - PHNOM PÊNH

Giá tour : 3,950,000 VND
Độ dài tour : 4 Ngày 3 đêm
HỖ TRỢ

0242 242 0777 0242 242 0777

0242 242 0777