LÀO

XIENG KHOANG - LUONG PRABANG - VIENTIAN - CÁNH ĐỒNG CHUM

XIENG KHOANG - LUONG PRABANG - VIENTIAN - CÁNH ĐỒNG CHUM

Viêng Chăn hay Vientiane, tiếng Việt xưa gọi là Vạn Tượng hay Mường Viêng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất ở Lào, là đơn vị hành chính địa phương cấp 1 ngang với các tỉnh của Lào. Viêng Chăn bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp 2 trong đó có 5 đơn vị đô thị và 4 đơn vị nông thôn...

Giá tour : 15,690,000 VND
HỖ TRỢ

0242 242 0777 0242 242 0777

0242 242 0777